banner-bg

Konsalting u obrazovanju podrazumeva POMOĆ I PODRŠKU U IZRADI TEMATSKIH I ISTRAŽIVAČKIH RADOVA (SEMINARSKI RADOVI, DIPLOMSKI RADOVI, MASTER RADOVI, DOKTORATI I PROJEKTNO ISTRAŽIVAČKI RADOVI). Vaš upit i zahtev ide u ruke stručnog tima koji se sastoji od 14 članova, od kojih je 12 završilo doktorske studije. Shodno velikom broju saradnika unutar konsaltinga pokrivamo SVE OBLASTI NAUKA:
Menadžment, Ekonomija, Marketing, Književnost-svetska književnost, Pravo, Informatika, Političke nauke, Sociologija, Filozofija, Geografija, Medicina, Poljoprivreda, Istorija, Novinarstvo-Žurnalistika, Pedagogija, Psihologija, Hemija, Stomatologija, Komunikologija, Umetnost, Metodika, Biologija, Ekologija, Pejzažna arhitektura, Matematika…

Savetodavna, tehnička i praktična podrška malim i srednjim preduzećima u sektorima: MENADŽMENTA, MARKETINGA, LJUDSKIH RESURSA, TEHNIČKIH-ADMINISTRATIVNIH I LOGISTIČKIH REŠENJA, KAO I REŠAVANJE PROBLEMA I POBOLJŠANJE POSLOVANJA UNUTAR PREDUZEĆA/KOMPANIJE.

Stručna izrada BIZNIS PLANOVA I PRIJEKATA ZA PRISTUP DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM FONDOVIMA.

Jezici : ENGLESKI, NEMAČKI, RUSKI, ŠPANSKI, ITALIJANSKI.